zum Hauptmenü zurück

 

Wissenschaftlerin

 

    Maria Komornicka
(Gender, Märchen in Mloda Polska, Wahnsinn, Erotik, Frankl's Existenzanalyse)
   
               
    Maria Komornicka - spadek, dziedzictwo, szaleństwo
in: Księgowanie - Literatura, kobiety, pieniądze, Szczecin 2014, S. 135-149
  pl      
               
    Nałkowska i Komornicka, czyli kto zawinił / Nalkowska and Komornicka, or: Whose fault it was
in: Kto się boi Zofii Nałkowskiej? Poznańskie Studia Polonistyczne, Seria Literacka 21 (41) Poznań 2013, S. 163-165
  pl      
               
    Maria Komornickas "Skrzywdzeni" (Die Zurückgesetzten) als frühes psychologisches und feministisches Drama
in: Slavisches Drama und Theater in Vergangenheit und Gegenwart. München 2012, S. 159-164
  de      
           
    Zew śmierci - Szkice Marii Komornickiej
in: Dyskurs 4(2009), S. 33-59
  pl      
           
    Niebezpieczne związki - "Baśnie i psalmodie" Marii Komornickiej
in: Pamiętnik literacki. Rocznik XCIX 2008, Zeszyt 4, S. 45-59
  pl
abstract
   
           
    O młodopolskiej poetce Marii Komornickiej i jej szokującej przernianie
in: Zwierciadło - 12/2006, S. 118-123
  pl    
           
    Das Geschlecht ist ein zahmes Wesen
Komornicka - Kauz oder Genie
in: Squaws - Magazin für interessierte Leute. Berlin 2006
  de
pl
 
           
    Tragisches Begehren in den Märchenerzählungen "O ojcu i córce" und "Andronice" von Maria Komornicka.
In: Polonistik im deutschsprachigen Bereich. Hrsg. Danuta Rytel-Kuc, Wolfgang F. Schwarz, Hans-Christian Trepte. Hildesheim 2005, 133-156
  de
Summary pl
books.Google
 
           
    Dlaczego wyją wewnętrzne demony?
Metaforyka próżni egzystencjalnej w "Biesach" Marii Komornickiej.
In: Wiek kobiet w literaturze. Hrsg. von Jadwiga Zacharska, Białystok 2003, 202-214.
  pl  
           
    Metaphorik des existentiellen Vakuums in "Biesy" von Maria Komornicka.
In: "Zeitschrift für Slawistik" 47 (2002) 1, 34-49.
  de
Summary