zum Hauptmenü zurück
Autorin
 
    Rezensionen zum Roman: Pałówa
(Gdańsk 2000)
   
           
    Bernadetta Darska: Ciało do zapamiętania. Kobiece historie intymne na przykładzie powieści Grażyny Plebanek Dziewczyny z Portofino i Brygidy Helbig Pałówa
in: media kultura komunikacja społeczna, Olsztyn, 6(2010), S. 15-22
  pl
summary
 
           
    Iwasiów, Inga:   Dziewczynki ze śródmiejskich szkół.
In: "Pogranicza" (2003) 2, 53-57.
  pl  
           
    Nowacki, Dariusz:   Kaźdy był trzynastoletnią dziewczynką ...
In: "Kresy" (2001) 1-2, 163-166.
  pl  
           
    Umińska, Bożena:   I co z niej wyrosło.   pl  
           
    Miłobędzka, Krystyna:   W żywiole uczuć i języka.
In: "Twórczośc" (2001) 6, 122-124.
  pl  
           
    Cyranowicz, Maria:   "Pałówa". Brygida Helbig.
In: "Wysokie Obcasy", 10.02.2001.
  pl  
           
    Cyranowicz, Maria:   Brygida Helbig. Pałówa.
In: "Nowe ksiazki" (2000) 11, 54.
  pl  
           
    Uniłowski, Krzysztof:   Anna Maria smutną ma twarz...
In: "Fa-Art" 1 (43) 2001, 49-52. Auch in: Ders., Koloniści i koczownicy. O najnowszej prozie i krytyce literackiej. Kraków 2002.
  pl  
           
    Cembrowska, Justyna:   W kręgu powtórzeń.
In: "Fa-Art" 1 (43) 2001, 46-49.
  pl  
           
    Mayer, Marta:   Przekroczmy słowa próg!
In: "Fraza" (2001) 1/2, 318-320.
  pl  
           
    Pietrusiewicz, Joanna:   Kobiecość na wygnaniu.
In: "Zadra" (2000) 4/5, 55.
  pl  
           
    Stamm, Wojtek (Lopez Mausere):   Brygida Helbig. "Pałówa".
In: "Kolano" 15 (2000), 11 Dezember.
  pl  
           
    Być pisarzem polskim w Niemczech.
In: "Dekada Literacka" Miesięcznik Kulturalny, Numer: 5-6 (187-188) 2002, 75-76
  pl  
           
    Kosińska, Agnieszka: Przerżnąć drzewo piłą
In: "Dekada Literacka" Miesięcznik Kulturalny, Numer: 5-6 (187-188) 2002, 118-119
  pl